Kerék Mánia

 

 

 

 

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések
Jelen feltételek 2015. június 1-től visszavonásig, minden ajánlatunkra, megrendelésre, szerződésünkre, szállításunkra és számlánkra, illetve az ezzel kapcsolatban keletkező összes dokumentumra érvényesek. Az alábbi általános szerződési feltételeket a felek egyetértéssel módosíthatják, vagy kiegészíthetik, azonban a módosítás vagy kiegészítés kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával válik érvényessé.

Vásárlás
kerekmania.hu webshopban a megrendelés beküldésével hivatalos megbízást ad ”Kerékmánia” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-nak a megrendelésben szereplő termékek kivitelezésére. A megrendelés beküldése fizetési kötelezettséget jelent a megrendelő számára!

Fizetési feltételek
Megrendelés esetében a termék ellenértékét megrendelő az alábbi módokon egyenlítheti ki:
Összeghatártól függetlenül előrefizetéssel
- Paypal on-line fizetéssel
- banki átutalással 250.000- HUF összeghatárig
- Átvételkor készpénzben
- Egyedi gyártású termékeknél 35% előleg befizetése után kezdjük a gyártást. Ha a megrendelés a gyártás megkezdése után kerül lemondásra, az előleg összegét nem áll módunkban visszafizetni.

Árképzés
A megrendelés áttekintésénél az összeg nettó + áfa és bruttó formában is feltüntetésre kerül. A számlán szereplő végső ár: bruttó ár. Tartalmazza a helyi forgalmi adót, a csomagolás költségét a szállítás díját és a kedvezményeket. Mennyiségi kedvezményeket egyedi elbírálás alapján manuálisan adunk.

Szállítmányozási feltételek
A szállítást szállítmányozó cég végzi. A kockázat az áru a gépjárműre történő felrakása után minden esetben áthárul a vevőre. A szállítási címen a lerakodás a vevő feladata és költsége. Szállítási biztosításról nem vagyunk kötelesek gondoskodni.

Szállítási határidő:
A webshopban megadott szállítási határidő a tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a nyomtatásra kész grafika leadásától és elfogadásától értendő. Az ajánlatban megadott szállítási határidő az ajánlat napján érvényes állapotnak megfelelő. A megadott határidő elteltét követő 3 munkanapban történő szállítás még időbeni teljesítésnek számít. Vis Major esetén, közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, nyersanyaghiány és hasonlók a szállítási idő megfelelő meghosszabbításához vezetnek. A ”Kerékmánia” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, a szállítási határidő egyoldalú módosítására.

Teljesítési feltételek
Mivel valamennyi termékünket kizárólag a vevő megrendelésére és egyedi kívánsága szerint gyártunk, ezért amennyiben a vevő a szerződés megkötése után azt felmondja, akkor kötbérként a megrendelt áru értékének 100 %-át köteles megfizetni a szállítónak.

Szavatosság és felelősség
Számlareklamációt a teljesítést követő 8 napig fogadunk el! A vevő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 5 napon belül írásban jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, az áru és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket az áru rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A vevő vizsgálati kötelessége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Célszerű jegyzőkönyvet felvenni a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelően tárolni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. Ha a hiba igazolásra kerül, választásunk szerint kijavítjuk, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállítunk. Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a vevőnek jogában áll árengedményt kérni. A vevő minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelező törvényi előírásokban nincs másképp szabályozva, velünk szemben, bármilyen kár miatt keletkező igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Minőségi és mérettűrések
Méretbeli eltérések 1 %-ot nem meghaladó mértékben előfordulhatnak. Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan szintén előfordulhatnak. Amennyiben vevő a megrendelésben a szín(ek) Pantone kódját rendelkezésünkre bocsátja úgy a nyomat színhelyességét – az anyag természetes tulajdonságának és variációjának (fényes, matt, víztiszta stb.) határáig – színskála alapján ellenőrizzük.

Adatfeldolgozás
Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk eladó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása harmadik személlyel folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett.

Referencia
A megrendelő felhatalmazást ad az elkészült termékek fotóinak bemutatására. ”Kerékmánia” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy ezeket képeket bemutassa honlapjain, szóróanyagain, illetve felhasználja saját reklám tevékenységéhez.