Kerék Mánia

 

 

 

 

Bérlési feltételek

A kölcsönző fél a kölcsönzési szerződés aláírásával elfogadja az alábbi feltételeket:

Kerékpárt 14. életévét betöltött, cselekvőképes, személyi okmánnyal rendelkező magyar, vagy külföldi állampolgár bérelhet. A kölcsönzési szerződés elkészítéséhez a bérlőnek érvényes személyi igazolványt (helyettesíthető jogosítvánnyal vagy útlevéllel) és lakcímkártyát kell bemutatnia, melyek legfontosabb adatait a bérbeadó a szerződésen írásban rögzíti.

A bérlő hozzájárul, hogy ezen okmányáról a bérbeadó fénymásolatot készítsen, amit a kerékpár visszavételekor a bérlő rendelkezésére bocsát.

Letét: egy érvényes személyi okmányt (lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány, adókártya, stb.) kell letenni.

Biztosítéki kaució: A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően, kölcsönzött kerékpáronként, készpénzben meghatározott kaució átadása a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.

A bérbeadó a szentendrei lakosok által megszerezhető Dumtsa Kártyával és Kerékmánia tagsági kártyával igénybe vehető kedvezményes kölcsönzési lehetőség feltételeként támaszthatja 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás bemutatását.

Kategóriák Típus Bérlési helyszínek
1. Túrakerékpárok
Treking, vagy City kerékpár
Kerékmánia boltunkban
2. Montainbike (MTB) kerékpárok Kerékmánia boltunkban, és kirendeltségeinken
3. Gyermek kerékpárok (24” alatti) Kerékmánia boltunkban, és kirendeltségeinken
4. Országúti, 29” MTB Kerékmánia boltunkban

Kölcsönözhető kerékpárok száma:
Egy személy maximum 2 db kerékpárt kölcsönözhet normál kölcsönzés esetén.

Kölcsönzési díj és idő:

KÖLCSÖNZÉSI DÍJ

KATEGÓRIA
1. 2. 3. 4.
Túra kerékpárok Mountainbike kerékpárok Gyermek (24” alatti méret) kerékpárok Országúti, 29”-os MTB kerékpárok
Hétköznap Dumtsa Kártyával és Kerékménia tagsági kártyával rendelkezők részére

200.- Ft/nap

200.- Ft/nap

200.- Ft/nap

500.- Ft/óra

Hétköznap Dumtsa Kártyával és Kerékménia tagsági kártyával nem rendelkezők részére★, ★★

300.- Ft/óra

300.- Ft/óra

300.- Ft/óra

Hétvégén és munkaszüneti napokon Dumtsa Kártyával és Kerékmánia Tagsági kártyával rendelkezők és rendelkezők részére

1200.- Ft/nap

1200.- Ft/nap

600.- Ft/nap

Hétvégén és munkaszüneti napokon Dumtsa Kártyával és Kerékmánia Tagsági kártyával rendelkezők és nem rendelkezők részére★, ★★

350.- Ft/óra

  350.- Ft/óra   350.- Ft/óra
KAUCIÓ 10 000.- Ft 10 000.- Ft 10 000.- Ft 40 000.- Ft
KÁRÉRTÉK 95 000.- Ft 95 000.- Ft 45 000.- Ft 280 000.- Ft

Bővebb információt a Dumtsa Kártyával kapcsolatosan a www.iranyszentendre.hu oldalon találhat.

★★Kedvezményes kölcsönzési díjak Dumtsa kártyával és Kerékmánia tagsági kártyával nem rendelkezők részére:

1 nap (min. 8 óra) bérlés esetén "Óradíj*8 óra" Ft/nap
2 nap bérlés esetén -5% kedvezmény az alapárból/2 nap
3 nap bérlés esetén -8% kedvezmény az alapárból/3 nap
4 nap bérlés esetén -12% kedvezmény az alapárból/4 nap
4+ nap esetén Egyedi ár/nap

A bérbeadó kizárólag a nyitvatartási időre eső időtartamra számít fel kölcsönzési díjat, azon túl nem.

Abban az esetben, ha a bérlő a “Kerékmánia” tagsági kártya kedvezménnyel bérelte, és az a szerződésben megjelölt időpontig nem kerül visszahozatalra (és a bérlő személyesen vagy telefonon nem jelzi hosszabbítási szándékát), a továbbiakban hétköznap 500,- Ft/nap (kivéve a 4. Kategóriába tartozó kerékpárok, mert azoknál a hétvégi bérlési díj kerül felszámításra), hétvégén 4 000.- Ft/nap kölcsönzési díj kerül felszámításra; óránkénti díjszabás esetén a díj nem emelkedik. A hétvégére és-, vagy munkaszüneti napra eső rész a hétvégi tarifa szerint kerül kiszámításra. A “Kerékmánia” Tagsági kártyával csak és kizárólag a “Kerékmánia” Tagsági kártyás kerékpárok bérelhetőek.

Minimális kölcsönzési idő:
hétköznap hétvégén  és munkaszüneti napokon 1 nap (kedvezményes “Kerékmánia” tagsági kártyás bérlés esetén), normál bérlés esetén 1 óra.

Maximális kölcsönzési idő:
a bérlő által a szerződésben meghatározott időtartam, de ez nem haladhatja meg a 30 napot. A bérlő a kerékpárt a kölcsönzés helyén, a bérleti szerződésben meghatározott nyitvatartási időben köteles leadni.

Nyitvatartási idő:
Kerékmánia Sportfelszerelés, Kerékpárbolt és szervizben:

Hétközben 9.00-18.00, hétvégén és munkaszüneti napokon 9.00-14.00 óra között. Vasárnap zárva!

Szentendrei Turisztikai Irodában:
Hétközben, és hétvégén 10.00-18.00 óra között.

Kölcsönzési órának, vagy napnak, és így díjfizetésre köteles órának, vagy napnak számít minden megkezdett óra, vagy nap. Amennyiben a visszahozatali időponttól számított harmadik napon belül a kerékpár nem kerül visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:
- egy összegben kérheti a kerékpár fentiekben meghatározott kárértékének megtérítését
- a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig napi 3200,-Ft használati díjat számíthat fel a bérlő felé.

Kölcsönzési díj, egyéb díjak, követelések megfizetése, esedékessége:
A bérleti díjat a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie, készpénzben, minden megkezdett óra után. A kerékpár megrongálódásából, elvesztéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű - bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár visszahozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely, jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett biztosítéki kaució terhére, beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20% késedelmi kamatot fizetni.

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítéséért:
Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül visszahozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön-, vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a “Kerékmánia” Kft. műhelyében történhet. Az ügyfél kérésére a bérbeadó a sérült kerékpárt szakvélemény, illetve összehasonlító kár árajánlat elkészítésének céljából 1 napra díjmentesen rendelkezésére bocsátja, e körben azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban e költség megtérítésére a bérbeadó 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.

A kerékpáron található alkatrészek – munkadíjat nem tartalmazó - tételes árlistája:

Váz 40 000.- Ft Csomagtartó 3 000.- Ft
Teleszkópos villa 20 000.- Ft Pedál 3 000.- Ft
Merev villa 7 000.- Ft Hajtómű 9 000.- Ft
Első váltó 4 500.- Ft Lámpa 3 000.- Ft
Hátsó váltó 8 000.- Ft Nyereg 5 000.- Ft
Felni 7 000.- Ft Nyeregcső 3 200.- Ft
Külső gumi 4 000.- Ft Kormány 4 000.- Ft
Váltókar 5 000.- Ft Stucni 2 500.- Ft
Fékkar 3 000.- Ft Lánc 3 000.- Ft
Sárvédő 3 000.- Ft Zár 4 500.- Ft

Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az áfát.

Fő célunk a lopás elkerülése / biztonságos kerékpározás:
A bérbeadó a kerékpár harmadik fél által történő eltulajdonítását jelentősen megnehezítendő, a kerékpárhoz zárat biztosít. Lopás esetén a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár nem kerül rendezésre, az feljelentést von maga után.

Mindig viselj sisakot!
A bérbeadó kerékpár kölcsönzése esetén, kérésre, a kölcsönzési időszakra ingyenesen biztosít kerékpáros sisakot, melyet a kerékpár visszaadásakor kell leadni. Amennyiben a sisak sérülten, vagy nem kerül vissza, akkor a bérlő köteles annak értékét (9 500,- Ft) megtéríteni.

Egyéb feltételek:

A Kerékmánia Kft. a kerékpárokat műszakilag átvizsgált és működőképes állapotban adja át. Az esetleges balesetekért, személyi sérülésekért, másnak okozott kárért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait – beleértve a leadott munkáltatói igazolásban foglalt adatok valódiságát is - a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. Jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére, akár az okmány fénymásolása útján. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a bérlő által leadott személyi okmányt (jogosítvány, adókártya, diákigazolvány, forgalmi engedély, stb.) a kerékpár visszaszolgáltatásáig letétként megőrizze. Tudomásul veszi, hogy ezen okmányt a letétből a kerékpár visszaszolgáltatásáig nem kaphatja vissza. A Kerékmánia Kft. A Kerékmánia Kerékpárkölcsönző munkatársainak adatkezelési jogosultságára vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben a kölcsönző fél nem kíván okmányt letétbe helyezni, és nem járul hozzá annak fénymásolásához sem, akkor a bérbeadó az adott kerékpár kárértékét kérheti letétként. Ebben az esetben további biztosítéki kauciót nem kell letétbe helyezni. A letétből eredően a bérlő a kerékpár visszaszolgáltatásáig terjedő időre vonatkozóan a bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen, semmilyen igényt sem jogosult érvényesíteni, mivel a letét visszaadása kizárólag a bérlő mulasztásától függhet.A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatban megfogalmazott kölcsönzési feltételekből, egyedi elbírálás, vagy szerződés alapján kedvezményt biztosítson.

 

 

 

 

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.